UBEZPIECZENIA DLA BRANŻY MEDYCZNEJ

Zawód lekarza i pielęgniarki to codzienne decyzje dotyczące życia i zdrowia innych ludzi. Często jest to praca w stresie, w trudnych warunkach i przez długie godziny. Podobnie praca Ratowników medycznych wiąże się z ogromnym stresem i odpowiedzialnością. Konsekwencje pracy w ekstremalnych warunkach mogą być odczuwalne zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Ubezpieczenia  OC Obowiązkowe chronią  przed skutkami popełnionych błędów podczas wykonywania obowiązków zawodowych z  sumami gwarancyjnymi dostosowanymi do potrzeb Klienta.

W OC dobrowolnym można  rozszerzyć  ochronę o szkody związane z uszkodzenie mienia pacjenta oraz naruszeniem jego praw.

Ochrona Prawna zagwarantujemy  pomoc prawną w życiu zawodowym i prywatnym oraz w ruchu drogowym. Radcy prawnymi pomagają wypracować najkorzystniejsze rozwiązanie, które zabezpieczają  finanse klienta i zapewniają poczucie bezpieczeństwa.

Bardzo ważne w branży medycznej jest  ochrona przed zakażeniem HIV/WZW. Ubezpieczenie zapewnia ochronę przed skutkami ekspozycji na materiał zakaźny z sumami ubezpieczenia sięgającymi nawet do 200 000 zł. Ubezpieczenie można  rozszerzyć o  Klauzulę Agresji Pacjenta.

W swojej pracy często narażeni na atak ze strony agresywnego pacjenta są Ratownicy Medyczni , odpowiadają za uszkodzenie karetki i sprzętu medycznego. Mamy przygotowane niepowtarzalne oferty ubezpieczeń dedykowanych właśnie ratownikom medycznym.

Mamy rozwiązania i oferty dla całej branży medycznej, osób, które chcą zabezpieczyć wszystkie sfery swojego życia zawodowego, po pierwsze jako uzupełnienie ubezpieczenia obowiązkowego dla osób posiadających zarejestrowany podmiot leczniczy lub praktykę, po drugie dla osób pracujących na etacie lub umowie zlecenia.

 

OC Medyczne Lekarza i Lekarza Dentysty

OC Medyczne Pielęgniarki i Położnej

OC Podmiotu Leczniczego

OC Pozostałe Zawody Medyczne

OC Ratownika Medycznego

OC Fizjoterapeuty

Ochrona HIV/WZW

Ochrona Prawna OWZM

Ochrona Prawna PL