INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Ubezpieczenie na życie – służy zabezpieczeniu finansowemu wskazanych przez ubezpieczonego osób na wypadek jego śmierci oraz daje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wypadek pogorszenia stanu zdrowia ubezpieczonego zarówno z powodu chorób, jak i nieszczęśliwych wypadków. Wybrane produkty umożliwiają również długoterminowe inwestowanie poprzez dokonywanie regularnych wpłat składek podstawowych.

Każdy ma  inne potrzeby i oczekiwania, nikt nie chce przepłacać i wydawać pieniędzy na rzeczy niepotrzebne. Podobnie jest z wyborem ubezpieczenia na życie. Tylko skuteczna analiza potrzeb może pomóc w wyborze kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej będącej gwarancją bezpieczeństwa dla Ciebie i Twoich bliskich.

Pomagamy naszym Klientom zrozumieć jak funkcjonują ubezpieczenia na życie aby potrafili zdefiniować swoje potrzeby ubezpieczeniowe oraz jakie czynniki mają wpływ na koszt składki. Staramy się dobrać ubezpieczenie w taki sposób, by kompleksowa ochrona była w korzystnej cenie, a zakres ubezpieczenia decydował o wyborze danej oferty. Wyjaśniamy czym różnią się świadczenia oraz jakie znaczenie mają warunki umowy.

 PLANOWANIE EMERYTALNE ( regularne i jednorazowe ) obawiamy się o własną przyszłość, mamy coraz mniejsze zaufanie do obowiązkowego systemu emerytalnego, zdajemy sobie sprawę, że powinniśmy polegać na własnych oszczędnościach.

Jednocześnie nie wiemy w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć własną przyszłość emerytalną i zazwyczaj nie podejmujemy żadnych działań. Na naszym rynku dostępnych jest coraz więcej ofert skierowanych do osób poszukujących  planów emerytalnych. W naszej ofercie można znaleźć programy dla aktywnych Klientów , którzy akceptują ryzyko inwestycyjne jak i tych dla których ważny jest spokój i bezpieczeństwo. Produkty oferowane przez specjalistów firmy M&M FINANCE wyróżniają nas na rynku poprzez indywidualne i profesjonalne podejście do każdego klienta oraz obsługę tego klienta w następnych latach.

 

  PLANOWANIE FINANSOWE  w zmieniającym się dynamicznie środowisku makroekonomicznym planowanie finansowe firmy czy rodziny nabiera nowego znaczenia.

Właściwe podejście do tego procesu w znacznym stopniu ułatwia identyfikację, a w konsekwencji realizację naszych celów życiowych. Można powiedzieć, że planowanie finansowe porządkuje nasze życie. Planowanie to proces wieloetapowy. Etap wstępny to analiza sytuacji finansowej Klienta uwzględniająca fazę jego cyklu życia oraz osobiste preferencje i oczekiwania. Etap drugi to selekcja rozwiązań inwestycyjnych, prawnych, podatkowych i ubezpieczeniowych. Dobór instrumentów dokonywany jest w oparciu o profil inwestycyjny Klienta, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu akceptowalnego ryzyka. Plan finansowy musi ewoluować wraz ze zmianami otoczenia rynkowego, ale także wraz ze zmianami oczekiwań Klienta. Dlatego istotnym elementem każdego planu jest stały monitoring zaproponowanych rozwiązań oraz wprowadzanie stosownych korekt i zmian.

Działając w oparciu o profesjonalne i właściwe podejście oraz zaangażowanie przy konstruowaniu indywidualnego planu finansowego każdego Klienta dobieramy oferowane przez nas produkty. Poprzez takie działania budujemy długotrwałe relacje bazujące na zaufaniu i transparentności.