UBEZPIECZENIA DLA BIZNESU

Planowanie spadkowe- sukcesja  to zarządzanie swoimi aktywami i biznesem na wypadek wszelkich nieprzewidzianych skutków naszego życia. Planowanie spadkowe jest procesem obejmującym usługę prawną i finansową , która wzmocni i zapewni bezpieczeństwo finansowe przyszłych spadkodawców i ich rodzin.

Współpracując z renomowaną Kancelarią Prawną rozmawiamy i odpowiadamy na nurtujące pytania naszych  Klientów.

Co się dzieje z przedsiębiorstwem w razie śmierci wspólnika?

Jak zachować niezmienność składu osobowego w firmie po odejściu jednego z udziałowców?

Jakie prawa przysługują spadkobiercom w razie śmierci wspólnika?

Jak pogodzić obie strony i zapobiec konfliktowi w przyszłości?

Na te i inne pytania pozytywne odpowiedzi można zleźć tylko i wyłącznie działając prewencyjnie, już na etapie zawierania umowy spółki, w przeciwnym razie konflikty powstałe post factum doprowadzą do poważnych problemów w firmie, zagrażających jej dalszemu bytowi.

Odpowiedź na powyższe pytania jest niezwykle ważna dla zapewnienia ochrony i kontroli dziedzictwa rodzinnego. Planowanie spadkowe łączy nie tylko doświadczenie i wiedzę z zakresu prawa cywilnego, rzeczowego, ale również planowania biznesu i prawa podatkowego. Świadomy przyszły spadkodawca i spadkobierca chroniąc swoje interesy powinien skorzystać z wypróbowanych technik i najnowszych metod w celu ochrony posiadanych aktywów obecnie i w przyszłości