GRUPOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Wiemy jak cenne jest życie i zdrowie oraz jak wielką wartością firmy są jej pracownicy. Grupowe ubezpieczenie na życie to możliwość finansowego wsparcia pracowników w różnych sytuacjach życiowych takich, jak wypadek, choroba, pobyt w szpitalu, operacja, narodziny dziecka czy zgony rodziców (w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia). Polisa stanowi zabezpieczenie finansowe członków rodziny na wypadek śmierci ubezpieczonego. Działa przez całą dobę w pracy, w domu i na całym świecie. Do ubezpieczenia mogą przystąpić nie tylko pracownicy, ale także ich najbliżsi (małżonkowie, partnerzy i pełnoletnie dzieci)

Ubezpieczenie grupowe to także specjalistyczne działania, takie jak diagnostyka, pomoc specjalistów, transport medyczny, leczenie poszpitalne i powypadkowe, zakup leków, sprzętu specjalistycznego oraz rehabilitacja i opieka pielęgniarska również dla członków rodziny ubezpieczonego. Świadczenia wypłacane są bardzo szybko, często w ciągu jednej doby od zgłoszenia.

Uważnie słuchamy naszych klientów, dlatego jesteśmy w stanie elastycznie dopasować sumę ubezpieczenia i zakres ryzyka do potrzeb firmy i pracowników.

Jest wiele zalet i wyjątkowych rozwiązań w ofertach proponowanych przez M&M Finance w zależności od wybranego przez klienta Towarzystwa Ubezpieczeniowego,

  1. wypłata świadczenia za sam fakt zdarzenia, nie za konsekwencje zdarzenia
  2. Procent uszczerbku ustalany na podstawie tabeli uszczerbków i uszkodzeń ciała
  3. Brak konieczności oczekiwania na zakończenie leczenia do wypłaty świadczenia
  4. Świadczenie za dzień pobytu w szpitalu z powodu choroby już od pierwszego dnia
  5. W przypadku poważnego zachorowania, organizacja i pokrycie kosztów 30 wizyt lekarzy specjalistów
  6. Elastyczna oferta z możliwością wyodrębnienia podgrupy dla Właściciela z wyższymi sumami ubezpieczenia

Najważniejsza jest opieka Agenta i pełne wsparcie w każdej sprawie dotyczącej ubezpieczeń, dlatego z nami poczujesz się pewnie i bezpiecznie!